Skærmbriller – også kaldet PC briller.

Det rigtige værktøj er vigtigt. Arbejdet går betydeligt lettere og hurtigere, når bogstaver – især på skærmen – har den rigtige størrelse. Det betyder større koncentrationsevne, mindre træthed og har derfor også betydning for en bedre trivsel.

Hvis du nemt bliver træt, føler tørhed i øjnene, hyppigt får hovedpine eller føler ømhed i nakke og skuldre, kan det skyldes, at du anstrenger øjnene for meget.

 

Med en skærmbrille tilpasses synsafstanden til skærmen, så du får den mindst mulige anstrengelse af synet under arbejdet ved skærmen. Mange kan klare sig med én styrke i skærmbrillen, men har du brug for at kunne se væk fra arbejdspladsen f.eks. i en reception, kan flerstyrkeglas være en god løsning.

En skærmbrille giver dig de bedste betingelser for at arbejde ved skærmen. Den er skræddersyet, så du ser optimalt i forhold til din arbejdsplads. Bruger du almindelige briller, så vil de ofte være et kompromis, der ikke er optimale til mange timers arbejde ved en skærm. Derfor giver det god mening, at lovgivningen bestemmer, at det er arbejdsgiveren, der skal betale for medarbejderes skærmbriller.

Arbejdsgiveren skal betale for synsprøve, standardstel og glas. Skærmbrillerne er arbejdsgiverens ejendom, men man kan aftale, at den ansatte selv betaler merprisen for et dyrere stel og får ret til skærmbrillen som personlig ejendom.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1108 af 15.12.1992 suppleret med AT vejledninger D.2.3 og F.0.2 fra februar 2003 indeholder de regler, du kan få skærmbriller efter.

Uddrag af bekendtgørelsen:

§6 Den ansatte har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn:

  1. Inden arbejdet ved skærmterminalen påbegyndes.
  2. Med jævne mellemrum herefter.
  3. Når der opstår synsproblemer, der kan skyldes arbejdet ved skærmterminalen.

Stk. 2 Undersøgelsen skal foretages af en person med de fornødne kvalifikationer.

Stk. 3 Den ansatte har ret til en øjenundersøgelse hos en speciallæge, hvis den i stk. 1 og 2 nævnte undersøgelse viser, at dette er nødvendigt.

Stk. 4  Den ansatte skal have udleveret specielle synskorrigerende hjælpemidler, herunder briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis de i stk.1 til 3 nævnte undersøgelser viser, at dette er nødvendigt og, hvis den ansattes egne briller eller kontakt linser ikke kan anvendes.

Stk. 5 Arbejdsgiveren skal sikre den ansatte adgang til de i stk. 1 til 3 nævnte undersøgelse uden udgifter og så vidt muligt inden for normal arbejdstid og har desuden pligt til at sørge for, at den ansatte får udleveret de i stk. 4 nævnte briller eller kontaktlinser uden omkostninger for den ansatte.

Spørg evt. efter en rekvisition på din arbejdsplads inden du møder op til synsprøve.

Se evt  mere på dansk erhversoptik